Wendy Kahn's response to DIRCO Minister Naledi Pandor's statement 27.7.22

Wendy Kahn's response to DIRCO Minister Naledi Pandor's statement 27.7.22

Watch now